Genealogie een begin

De vraag: Waar kom ik vandaan?

Was dat soms de reden om oude trouwboekjes e.d. op te zoeken en te gaan snuffelen in het bevolkingsregister van het gemeentearchief.Daarmee begint een boeiende hobby, maar komen ook problemen opduiken: Hoe die snel groeiende hoeveelheid gegevens systematisch verwerken?

Hulpmiddel

De keuze van dit hulpmiddel wordt niet alleen bepaald door de soort computer. Om met een computer te kunnen werken is een programma nodig. Die combinatie computer + programma is bepalend voor het werk dat men er mee wil doen. Wat eenvoud van bediening betreft, neemt de Apple-Macintosh ongetwijfeld de eerste plaats in. Iedereen die kan tikken met twee vingers en lezen wat er op het scherm staat, kan er mee werken.

Gemeentearchief

Er komt een moment dat men de gegevens bij een gemeentearchief uitputtend heeft onderzocht. Dan ontstaat de behoefte aan verdere gegevens en is men aangewezen op andere bronnen dan geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes en komt men in een jungle van mogelijkheden. De gesprekken met collega-genealogen hebben geleerd waar verdere informatie te vinden is: dus nu naar de studiezalen van Rijksarchieven, Streekarchieven, Centraal Bureau voor Genealogie enz.enz. Die adviezen zijn uitstekend maar een oriëntatie vooraf via internet kan veel tijd en kosten sparen.

Het begin

Het begint meestal met een schrift, al snel wordt het een kaartsysteem maar, het terugzoeken van gegevens wordt steeds tijdrovender. De genealoog is geïnteresseerd in een systeem om -zo eenvoudig mogelijk- systematisch op te bergen en terug te zoeken. Veel (oudere) genealogen hebben -helaas- koudwatervrees, soms zelfs een regelrechte aversie tegen dit hulpapparaat.

CBG

De centrale website voor genealogie is het Centraal Bureau voor Genealogie. Hier vindt men de ingang naar zeer veel organisaties die ter beschikking van genealogisch onderzoek staan (in binnen- en buitenland). Al deze organisaties (archieven, verenigingen enz.) zijn bezig om hun publicaties op internet zo te maken dat de genealoog weet wat zij “in huis” hebben. Daarmee kan vooraf worden bepaald of het van belang is om er heen te gaan of telefonisch (of per e-mail) fotokopieën te bestellen. De ontwikkelingen en digitalisering gaat razendsnel en is in een stroomversnelling gekomen.

Macintosh/Reunion

In 1988 kwam voor de Macintosh een Amerikaans programma op de markt dat zich onderscheidde van alle bestaande genealogie programma’s door gebruikersvriendelijkheid en vrijwel onbeperkte mogelijkheden: Reunion. Genealogen die met de combinatie Macintosh/Reunion werken komen tot resultaten waar de gebruikers van andere computers en programma’s met verbazing naar kijken.